Verslag onderwijsavond ‘Eigenaar van je eigen leerroute’ – 5 april 2016 Stella Maris Meersen

Verslag onderwijsavond ‘Eigenaar van je eigen leerroute’ – 5 april 2016 Stella Maris Meersen

HARTverwarmendWijs Limburg was vandaag aanwezig op het Stella Maris College in Meerssen. Er waren  zo’n 20 deelnemers vanuit het primair onderwijs en circa 30 vanuit het voortgezet onderwijs aanwezig, waaronder ook ouders en leerlingen. Dus een goede opkomst! Deze avond begon met een presentatie van de visie door Jacques van Loo, locatie directeur Meerssen.

005 visie door Jacques van Loo

Samengevat is het Stella Maris College een kwalitatief goede school, maar toch zijn ze niet tevreden. Er is te weinig passie in de reguliere lessen, leerlingen zijn vaak niet gemotiveerd. Dit werd visueel gemaakt door een jongen die enthousiast aan het drummen is tegenover een andere leerling die verveeld in de klas zit. Stella Maris wilt leerlingen in de klas zien die zo enthousiast zijn als de ‘drummer’, die uitgedaagd worden en bezig zijn met hun passie (wat dat dan ook moge zijn). Leerlingen moeten voorbereid worden op de toekomst en niet alleen op een diploma.

Aansluitend heeft Harold Limpens, de projectleider van de innovatiegroep, verteld over de aankomende pilot van gepersonaliseerd leren. Deze gaat starten in het komende schooljaar 2016- 2017.  006 van Visie naar parktijk door Harold LimpensIn Valkenburg in de Kaderklassen en in Meerssen 90 leerlingen vanuit alle lagen. Meer over de inhoud van deze pilot leest u in de bijgevoegde presentatie. Hierin ziet u ook voorbeeld van een dagindeling.

Vervolgens gingen vijf groepen in dialoog over gepersonaliseerd leren, oftewel ‘eigenaar van je eigen leerroute’.

Vragen, opmerkingen, angsten, kansen en eigen ervaringen werden hier met elkaar besproken. Hier kon gebruik gemaakt worden van stellingen, maar de meeste groepen hadden deze niet nodig en raakte direct al in gesprek met elkaar. Ik heb veel gehoord op deze avond, hieronder volgt een korte samenvatting, zodat u een kleine impressie krijgt.

014 dialooggroep vo

“Als de manier van lesgeven verandert, moet manier van toetsen moet ook aangepast worden”. “Secties denken nu: hoe meer uren, hoe beter. Ik denk dat er in minder tijd veel meer bereikt kan worden, door gebruik te maken van andere werkvormen”.

“Je hebt de 21e eeuw vaardigheden nodig om je doelen te behalen. Dus deze komen vanzelf aan bod.” “Waarom moeten de leerlingen beoordeeld worden met een cijfer?” “Hoe leuk zou het zijn om je eigen dagplanning te maken en je eigen doelen te bepalen van die dag?” “Kijken we wel naar kinderen of meten we ze alleen maar?” “Na school is het bij gepersonaliseerd leren ook klaar, nu is er na school nog een enorm spanningsveld”. “Als een Havist Grieks of Latijn wilt volgen, dan moet dat kunnen”. Wat een mooie ontwikkeling!

017 dialooggroep voEen docent die gewerkt heeft in het VMBO basis. Zijn leerlingen vertelden hem het volgende: “Meneer doet u zich geen moeite, we worden tenslotte toch niks. Wij zijn 6-jes, wij zijn losers.” Uiteindelijk heeft deze docent toch zijn leerlingen gemotiveerd om te willen werken door met ze in gesprek te gaan over hun passie en wat ze later willen bereiken en ze hun eigen doelen laten stellen en het werkt. “Ik vertrouw erop dat het wel kan!”

 

015 dialooggroep POOok kwam er een mooie ervaring vanuit het primair onderwijs naar voren. Daar hadden ze twee weken thematisch gewerkt en dit is super goed bevallen. “Je ziet het enthousiasme van de leerlingen, we hebben de methode losgelaten”. “Opvallend was dat we de normaal “drukkere” leerling niet gehoord hebben tijdens deze weken!”. “Bij gepersonaliseerd leren worden gedragsproblemen vaak minder”.

En natuurlijk bleven de docenten niet achter “Eigenaarschap van leren moet er ook zijn voor de docenten. Dit kan al door een andere invulling van de reguliere vergaderingen”. “We moeten ook aansluiten bij de passie van docenten, waar is iemand juist goed in of minder goed?”

De kansen en valkuilen die aan het licht kwamen tijdens de dialoog werden aan het eind van de avond teruggekoppeld:

021 terugkoppeling van dialoog

* Laat je inspireren BUITEN je school. Een valkuil is dat je iederéén mee wil krijgen.

* De passie en kracht van het kind zijn grote kansen. Met de ‘wat-wie-waarom-wanneer-waar-hoe’ vragen kun je structuur aanbrengen én evalueren.

* Een andere valkuil is dat je steeds vanuit de OUDE context naar de nieuwe ontwikkelingen kijkt.

* Bij het st.Janscollege werken ze in de hele sectie wis/nask thematisch met OPEDUCA. De kansen en valkuilen zijn in deze groep besproken.

*In de laatste groep was een mooi parallelvoorbeeld met het AZM. Waar ze ook heel graag de patiënt centraal willen stellen. Dit is eigenlijk een vergelijkbaar proces met als sleutel het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor dit proces. Als afsluiting op deze bijzonder inspirerende avond zegt een ex-leerling van het Stella Maris College het volgende:

“Wat ik heel mooi vind aan al deze ontwikkelingen, is dat iedereen zichzelf kan ontplooien vanuit zijn/haar behoeften. Ieder kind heeft een drang tot bloei & zelfontplooiing en deze moeten we tot uiting laten komen”.

Meer lezen over de invulling van de pilot en de achterliggende info: blog Stella Maris. Meer over gepersonaliseerd leren, lees de volgende blog van het Stella Maris Meerssen gepersonaliseerd leren

Dit verslag is geschreven in samenwerking met Michelle Steert.

Meer foto’s van deze avond.

Tijdens deze avond is er een inspiratiemap uitgedeeld. Hier deze informatie en inspiratie:

doc 1 Als je eigenaar wilt zijn van je eigen leerroute wezenlijke vragen

Doc 2 leerpyramide van Bales

 

 

 

 

 

 

 

doc 3 Verandertips uit scholen om van te leren

Doc 4 De aanbevelingen van Yong Zhao world class learners

Doc 5 Wat is van belang om eigenaar te worden van je eigen leerproces

Doc 6 Wat heeft de leerling nodig om te leren

Doc 7 Structuur in je eigen leerproces

Doc 8 Zelfdeterminatietheorie

Doc 9 – 8 ALTERNATIEVEN VOOR TOETSEN

Doc 10 – JelleJollesPrimaOnderwijsJan2016

Doc 11 – Link: kind als regisseur van zijn eigen leerproces

Doc 12 UNSCHOOLING

Doc 13 – Het spiraalmodel voor reflectie van Korthagen

Doc 14 ui model - relatie competentie autonomie

 

EIGENAAR VAN JE EIGEN LEERROUTE

onderwijsbijeenkomst op dinsdag 5 april 2016, Stella Maris, Meerssen

lees meer

ik bepaal mijn eigen leerroute

Het leren van de toekomst

Het leren van de toekomst

Het analyseverslag van de nationale denktank is klaar. Hoofdvraag: “hoe kunnen we leren in Nederland zo organiseren en faciliteren, dat het talent van de individuele leerling tot bloei komt en dat het leren beter aansluit bij de permanent veranderende omgeving?”

met o.a.:
– maatschappelijke doelen van onderwijs: ‘samenleven’ en ‘persoonsvorming’ zijn onderbelicht.
– ontwikkeling van jong kind krijgt weinig aandacht, ondanks groot potentieel
-onderwijsvernieuwingen vereisen lerende scholen
-onderwijsstelsel: partijen houden elkaar in de houdgreep
En aanbevelingen. Op 7 december worden de oplossingen voor de knelpunten gepresenteerd. Zeer benieuwd…

BEKIJK HET ANALYSEVERSLAG HIER Samenvatting-Analysefase-NDT-2015

 

Review onderwijsavond “Plofkinderen” op 6 okt 2015 – met YouTube filmpjes

Review onderwijsavond “Plofkinderen” op 6 okt 2015 – met YouTube filmpjes

Onderwijsavond PLOFKINDEREN op 6 okt

– Luister naar het radio interview ‘plofkinderen’op L1 Radio HIER
– bekijk een sfeerimpressie van de avond HIER

Lezing door Sanne Kuyt
lezing Sanne

Het was inspirerend voor veel van onze deelnemers. Sanne Kuyt vertelde zijn interactieve verhaal bevlogen en met veel verve. De belangrijkste boodschap was wat mij betreft: DURF JE TE ONDERSCHEIDEN, zoek de grenzen op en kleur met veel PASSIE af en toe buiten de lijntjes. Neem ook vooral je eigen held mee de klas in. Er is veel mogelijk, ook binnen de kaders. Bekijk zijn lezing HIER

Pitches
Ook waren er pitches van mensen die tools hadden om het onderwijs anders aan te pakken of een boodschap om RUIMTE te maken voor een positieve instelling en om talent te ontwikkelen.
* “Explain Everything
Tool om o.a. “flipping the classroom” vorm te geven, door IVIZI – Mark Pluijmakers (bekijk de pitch HIER)
* Jet klapt uit de school… (Minister Jet Bussemaker brengt een boodschap aan aanwezigen hoe zij het onderwijs ziet als ze haar hart mag laten spreken) Animatiefilmpje door Crealisten: Fred Volker en René Steijns (bekijk de pitch HIER)
* Succesvol in het onderwijs met NLP (Riejan Smits en Caroline Nuijts)
Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). De NLP-interventie is erop gericht ongewenste gedragseffecten te verhelpen en te onderzoeken wat de positieve intentie van het gedrag is. Het doel is vervolgens om de intentie te behouden, maar het gedrag te veranderen. Bekijk de pitch HIER)
* Happy Teachers will Change the World
Wake-Up Schools is de noemer waaronder de wereldwijde gemeenschap van zenmeester Thích Nhất Hạnh, mindfulness in het onderwijsveld brengt. (Door Ludo Simons – Bekijk de pitch HIER)
* Leren en onderwijzen is ruimte maken! In je hoofd, je buik en je hart. Maar ook in de wereld waaraan we leren. (door Ruimteshock: Louis Peeters – Bekijk de pitch HIER)

Pauze

Dialoog in groepen

In groepen werd er in het tweede gedeelte gewerkt aan de vraag: Geef hartverwarmend onderwijs vorm. Uitgangspunt hierbij was: waar sta jij nu in het onderwijskruis? En waar zou je willen staan? Kijk voor meer info en ontdek waar jij staat op Schoolwaardenkompas

Marina legt onderwijskruis uit

En natuurlijk de 25 uitnodigende en prikkelende hoofdstukken van het boek van Sanne Kuyt:

Manifest tegen plofkinderen

1. Wees elke dag onzeker over nieuwe ideeën
2. Durf je te onderscheiden
3. Durf risico’s te nemen en anders les te geven
4. Kopieer andermans werk
5. Fouten zijn goed ook voor leerkrachten
6. Gooi onderwijsconventies nooit zomaar over boord
7. Doe het morgen nog een keer maar dan beter
8. Blijf altijd helden houden en laat ze zien aan je leerlingen
9. Laat je afleiden en haal de wereld in je klas
10. Wees op de hoogte
11. Combineer uitersten
12. Combineer je passies
13. Geef bizarre invallen ruim baan
14. Kies de weg van de meeste weerstand
15. Ga verder dan anderen of collega’s
16. Neem jezelf niet te serieus
17. Het allereerste idee is vaak het beste
18. Werk hard aan ander onderwijs
19. Dwaal af
20. Laat jezelf versteld staan
21. Normale mensen zijn gek
22. Geef anderen de ruimte
23. Ben betrokken bij de wereld
24. Ga wat anders doen
25. Denk mee over alles

Presentaties
Voor sommigen was dit actieve gedeelte wel even “out of your comfort zone”, maar al snel vooral leuk om met gebruik van ieders divers talent samen een prestatie neer te zetten. Er werd gebeatboxt, getekend, gewandeld, er was ‘swag’ en kwetsbaarheid. Deze ervaring gunnen we kinderen natuurlijk ook. Leren door je eigen talent in te zetten, op je eigen manier, in samenwerking met anderen. Bekijk het resultaat van de groepen HIER

Nieuwe onderwijsavond op dinsdag 6 oktober 2015: “Plofkinderen”

Nieuwe onderwijsavond op dinsdag 6 oktober 2015: “Plofkinderen”

Geluidsfragment op L1 Radio van 6 okt over ‘plofkinderen’: hier

Thema van deze onderwijsavond:

“PLOFKINDEREN”

Het fenomeen ‘plofkippen’ kennen we wel. Maar waarom duwen we kinderen elke dag tegen heug en meug lesstof door de strot? Moet dat om een goede kenniseconomie op te bouwen? Of hebben we mensen nodig die ongebreideld creatief kunnen denken en innoveren?
Sanne Kuyt, die “Het manifest tegen plofkinderen” schreef, inspireert ons met een interactieve lezing over hoe het anders kan en steekt docenten een hart onder de riem! (meer info hier)

PROGRAMMA

19.00 uur inloop met koffie & thee en ontmoeting van collega’s
19.30 uur uur start programma & lezing Sanne Kuyt
20.15 uur 5 inspirerende pitches:

• “Explain Everything” (Tool om o.a. “flipping the classroom” vorm te geven, door IVIZI – Mark Pluijmakers)
• Jet klapt uit de school… (Animatiefilmpje door Crealisten: Fred Volker en René Steijns)
• Succesvol in het onderwijs met NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren door Riejan Smit en Caroline Nuijts)
• Happy Teachers will Change the World (door Ludo Simons)
• Leren en onderwijzen is ruimte maken! In je hoofd, je buik en je hart. Maar ook in de wereld waaraan we leren. (door Ruimteshock: Louis Peeters)

20.30 uur pauze en verbinden met collega’s
21.00 uur groepen gaan actief aan de slag over de besproken thema’s in verschillende werkvormen
21.45 uur terugkoppeling, presentaties en afsluiting
22.00 uur einde

ALGEMENE INFO

Datum : dinsdag 6 oktober 2015
Locatie : Lyceum Schöndeln, Heinsbergerweg 184, 6045 CK Roermond
Tijd : 19:30-22:00 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Contact : Louis Peeters en Marina Hollands-Windemuller
Entree : Waardebepaling achteraf, minimum 5 euro (op verzoek ontvang je een certificaat/nota van deelname)

WIE IS ER WELKOM?

Leerkrachten, directeuren, ib-ers, therapeuten, ouders, jongeren, kortom iedereen die zich betrokken voelt bij HARTverwarmend onderwijs aan onze kinderen!

Ik meld me aan voor 6 oktober >>

onderwijs is passie 2

Review 4 juni 2015: Educatief Partnerschap

Review 4 juni 2015: Educatief Partnerschap

Marina heet de deelnemers welkom en legt uit waar HARTverwarmendWijs Limburg voor staat. Het is een platform voor onderwijsvernieuwing dat inspiratie biedt, nieuwe onderwijsvormen zichtbaar maakt, voor bewustwording zorgt en verbinding faciliteert.

De bijeenkomst van vanavond, Educatief Partnerschap, gaat over alle partners die bij het onderwijs van leerlingen betrokken (kunnen) zijn. Dat zijn (groot) ouders, het bedrijfsleven op allerlei manieren, (zorg) instellingen, sportverenigingen, etc. Deze samenwerking kan vele vormen aannemen. Twee scholen maken dat via hun inleidingen zichtbaar:

PO: BS Titus Brandsma in Brunssum

Silvia Vennix geeft een inleiding over hoe de school OPEDUCA (open educatieve omgevingen) in de praktijk vorm geeft:

thema’s
Ze werken met thema’s: Energie, voeding, water, gezondheid, bouw, etc
Per schooljaar wordt er gewerkt aan één thema. Middels een mindmap wordt de informatie die via dit thema verkregen wordt getoetst aan het curriculum en de kerndoelen voor PO. In het schooljaar 2014-15 was voeding het thema waarmee gewerkt werd.
vaardigheidsworkshops
In 5 x 8 weken worden er vaardigheidsworkshops voor de kinderen georganiseerd, zoals: leren plannen, presenteren via een mindmap, onderzoek doen, toneel, maar ook houtzagen en het maken van maquettes. De kinderen kiezen zelf aan welke vaardigheden ze nog willen werken.
stappenplan
Om het werken aan de thema’s te structureren hebben de leerkrachten een stappenplan bedacht. De jonge onderzoekers beslissen eerst of ze een wetenschapper, een onderzoeker of een uitvinder willen zijn in de gekozen onderzoeksvraag. Eén van die onderzoeksvragen zou bijvoorbeeld kunnen zijn: Hoe kunnen we er voor zorgen dat we alleen nog maar gezonde melk hebben in Nederland. Dan is een vraag: moeten we naar een boer toe om onderzoek te doen?
visgraatmodel
Middels een visgraatmodel worden er deelvragen aan de orde gesteld over aardrijkskunde, natuurkunde, etc. Er wordt binnen en buiten de school veel geëxperimenteerd.
presentatie
Sceptici vragen: kiezen kinderen dan niet iedere keer dezelfde werkvorm, die bij hun past? Dat is volgens Silvia niet het geval. Soms kiezen ze een voor prezi-presentatie, een mindmap en aan andere keer weer een toneelstukje.
zichtbaarheid
Op de OPEDUCA-muur hangt alle informatie die op deze manier voor alle kinderen zichtbaar is.
vragen:
Louis Peeters stelt vragen namens het aanwezige publiek: Wat is het verschil tussen deze werkwijze en een documentatiecentrum?
Antwoord:

– leren door ervaring (doen)
– Betrokkenheid van de omgeving en niet: info uit de hoofden van juffen/meesters of uit de boeken.
– Ook ouders worden intensief betrokken. Zij geven workshops over hun eigen expertise (buitenwereld binnenhalen)

VO: Het kwadrant Weert

Annemarie Lukassen en Jan Mueters vertellen door middel van een interview (Directeur Jan Mueters speelt een leerling van groep 8 die vragen stelt over zijn nieuwe school) hoe Het Kwadrant te werk gaat en wat buitenschools leren en Big Picture Learning inhoudt:

Persoonlijk Leer Plan
In de brugklas krijgen de leerlingen een persoonlijke coach toegewezen. Samen met de leerling en ouders wordt er een PLP (Persoonlijk Leer Plan) opgesteld.
Levensecht
Voor verschillende vakken, zoals Nederlands, de talen en wiskunde, werken de leerlingen uit boeken, maar andere vakken worden via praktijklessen aangeboden. Maar het is niet fictief. Er worden levensechte opdrachten aangeboden, waar de leerlingen zich op kunnen storten. Er komt bijvoorbeeld een opdracht van de Sligro. Zij willen hun klanten graag beter informeren. Een groepje leerlingen ontwerpt een informatiezuil. Deze zuil wordt nu bij alle Sligro’s in Nederland geplaatst.
Niet op school
Leerlingen die voor de richting zorg hebben gekozen zitten niet altijd in een klaslokaal. Er zijn twee appartementen in een zorginstelling waar leerlingen aan hun curriculum kunnen werken. Er zijn leerlingen die een fitness programma voor de ouderen in de zorginstelling opgezet hebben.
In de stad
Voor Economiestudenten is er een ruimte midden in de stad gehuurd. Daar kunnen deze leerlingen hun onderzoeksopdrachten (via bijvoorbeeld het enquêteren van bezoekers) midden in de stad volbrengen.
Reflectieweek
Drie keer per jaar houden ze op het Kwadrant een reflectie week, waarbij ouders en coaches uitgenodigd worden. De leerling geeft daarbij een presentatie aan zijn ouders en coach over zijn vorderingen en ontwikkelingen.
Gastlessen van ouders
Ook op het Kwadrant geven ouders uit het bedrijfsleven gastlessen.
Eerste Prijs!
Het Kwadrant heeft dit jaar de onderwijsprijs van Limburg gewonnen!

Na de pauze waarin de informarkt bezocht wordt, gaan we in drie groepen met elkaar in dialoog.
Vragen (momentopnames):
• Annemarie Lukassen (Het Kwadrant) beantwoordt een vraag van een tafelgenoot: “Een technisch bedrijf heeft in overleg aangegeven dat het voor hun zinvol is als de school ‘algemeen opleidt’ en haar leerlingen niet laat specialiseren. Dat laatste doen ze dan liever in het bedrijfsleven. De techniek verandert zo snel. Voor je het weet heeft een leerling aangeleerd om een bepaalde machine te bedienen en voor zijn opleiding is afgerond, werkt het bedrijfsleven al met een nieuwe machine.”
• Uit onderzoek blijkt dat MBO-ers meestal werk zoeken in een straal van 15 km van hun woonplek. Hun stageplek kan dus zomaar hun werkplek worden.
• Silvia Vennix beantwoordt de vraag hoe de rapportage er uit ziet op deze school: de kinderen maken zelf een portfoliomap. Het team heeft er voor gekozen om volgend jaar nog verder te reflecteren.
• “We nemen nog wel cito-toetsen af”, vertelt ze. Een andere deelnemer van de dialoog adviseert haar om straks contact te leggen met standhouder Andre de Bie die het systeem Maius vertegenwoordigt. Maius wordt op dit moment aangepast om een individuele leerlijn in kaart te brengen en daarmee de kerndoelen (po, vo en hoger) achteraf af te kunnen vinken. En kwaliteitssysteem voor gepersonaliseerd leren dus.

Terugkoppeling dialoog:
Groep 1:
Educatief Partnerschap is een WIN/WIN situatie. Er wordt gedacht en geïnvesteerd in relaties. En de driehoek: onderwijs-overheid en bedrijfsleven wordt verstevigd.
Groep2:
Advies: ga met stakeholders in gesprek. De ontwikkeling van het kind staat voorop.
Groep 3:
Betekenisvol onderwijs (in samenwerking met de ‘buitenwereld’) zorgt voor gedragsverandering.

Bedankt sprekers, experts, standhouders en deelnemers voor jullie inbreng!
Jammer dat de bijeenkomst niet druk bezocht was. Het thema was wel waardevol en zal zeker komend schooljaar nog een keer aanbod komen.

4 juni – Bijeenkomst ‘Educatief partnerschap’

4 juni – Bijeenkomst ‘Educatief partnerschap’


Leren gebeurt nooit alléén in het ‘hokje’ dat we ‘school’ noemen. Leren is effectiever en meer betekenisvol in samenwerking met het bedrijfsleven, (groot)ouders, instellingen, sportverenigingen, medeleerlingen, etc.

HARTverwarmendWijs Limburg organiseert op 4 juni 2015 een onderwijsavond met het thema:

Educatief partnerschap

Locatie: Het Bouwens in Panningen (locatie dr. Poelsplein 16)

PROGRAMMA
19.00 uur inloop met onderwijsinfomarkt en experts op het gebied van het thema
stands:
Stichting Actief Ouderschap (download pdf Stichting Actief Ouderschap Kinderen van betrokken ouders doen het beter)
KidsCompas (download pdf KidsCompas)
Rubicon Jeugdzorg (download pdf Rubicon Jeugdzorg Omdat het kan)
GeoActive (Maius) Maius is een hulpmiddel waarmee onderwijs kan worden samengesteld en georganiseerd. Het geeft antwoord op de vraag of we het juiste doen.
Hack-a-track (download pdf Hack a Track beschrijving)
Creative Moves (download pdf Ouder-kind centrum Helmond)
ExpertiseCentrum voor Thuiszitters (Download pdf Expertise Centrum Limburg voor thuiszitters)
Mediant (Download pdf jong en hoe begaafd)
19.30 uur start programma
19.45 uur start inleidingen: Educatief partnerschap

•Primair onderwijs: BS Titus Brandsma Brunssum (Sylvia Vennix en collega’s) – Opeduca in praktijk
•Voortgezet onderwijs: Het Kwadrant Weert (Jan Mueters en Annemarie Lukassen) “Leren buiten de schoolmuren” – verbinding tussen de persoonlijke interesse van de leerling, de maatschappij en het onderwijsleerproces.

20.15 uur pauze en bezoek infomarkt
20.45 uur dialoog & terugkoppeling
Groepen gaan in dialoog over het thema van deze avond. Er zullen experts aanwezig zijn op verschillende aspecten van educatief partnerschap. Zij zullen de discussiërende deelnemers informeren en hun vragen beantwoorden. Expertise direct beschikbaar.
22.00 uur einde

ALGEMENE INFO

Datum : donderdag 4 juni 2015
Locatie : Het Bouwens, Dr. Poelsplein 16, 5981 TW Panningen
Tijd : 19:30-22:00 uur, inloop & infomarkt vanaf 19.00 uur
Contact : Louis Peeters en Marina Hollands-Windemuller
Entree : Waardebepaling achteraf, minimum 5 euro (op verzoek ontvang je een certificaat/nota van deelname)

WIE IS ER WELKOM?

Leerkrachten, directeuren, ib-ers, therapeuten, ouders, jongeren, kortom iedereen die zich betrokken voelt bij HARTverwarmend onderwijs aan onze kinderen!

Ik meld me aan voor 4 juni >>

uitnodiging HARTverwarmendWijs Limburg bijeenkomst 4 juni Panningen